Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri

93
0
PAYLAŞ

tüketici hakem heyeti

Tüketici Hakem Heyeti nelere bakar, başvuru ücretlimidir, başvuru ne zaman sonuçlanır gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

1- Hangi uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirim?

Tüketici hakem heyetlerine başvuruda belirleyici unsur, uyuşmazlığın taraflarından birinin tüketici diğer tarafın ise satıcı ve/veya sağlayıcı olmasıdır.

2016 yılı için değeri 2.320-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda kaymakamlık bünyesinde kurulmuş bulunan ilçe tüketici hakem heyetine; değeri 3.480-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ise ticaret il müdürlüğü bünyesinde kurulmuş bulunan il tüketici hakem heyetine başvuru zorunludur. 3.480-TL üzerindeki uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın çözümlenmesi için tüketici mahkemesine başvurmak gerekmektedir.

2- Yaşadığım uyuşmazlığın çözümü için hangi hakem heyetine başvuruda bulunabilirim?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, başvurular tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

3- Tüketici hakem heyetlerine başvurular ücretli midir?

Tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmak ücretsizdir.

4- Tüketici hakem heyeti kararı satıcı veya sağlayıcı tarafından yerine getirilmezse ne yapabilirim?

Tüketici hakem heyeti kararları ilam niteliğinde olup tarafları bağlamaktadır. Ancak karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edilebilir. Tüketici hakem heyeti kararı, şayet satıcı veya sağlayıcı firma tarafından uygulanmaz ise; İcra Dairesine başvurulabilir.

5- Tüketici hakem heyeti kararı aleyhime çıkarsa ne yapabilirim?

Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlar ancak taraflar karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim kararın icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

6- Tüketici hakem heyetine yaptığım başvuru ne zaman sonuçlanır?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp, karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

7- Tüketici hakem heyeti kararı aleyhime çıkarsa herhangi bir masraf öder miyim? Tüketici hakem heyetinin lehime verdiği karar tüketici mahkemesinde iptal edildiğinde vekâlet ücreti ödemek zorunda kalır mıyım?

Tüketici hakem heyeti tarafından tüketici talebinin reddine karar verilmesi durumunda tüketicilerin karşılaşacağı herhangi bir masraf bulunmamakla birlikte, Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

8- Tüketici mahkemesine başvurduğumda herhangi bir ücret veya harç ödemek zorunda mıyım?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılan davalar 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak tüketici mahkemesine başvuru aşamasında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında talep edilen avansın mahkeme veznesine ödenmesi gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Gazete ve Dergi Promosyonlarında Tüketici Hakları başlıklı makalemizde dergi, gazete ve tüketici hakları hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

YORUM YOK

YORUM YAPMAK İSTER MİSİNİZ?