Yeni Kimlik Kartı Başvurusu, Özellikleri ve Tüm Detayları

Yeni Kimlik Kartı Başvurusu, Özellikleri ve Tüm Detayları

111282
23
Yeni Kimlik Kartı Başvurusu, Özellikleri ve Tüm Detayları
Ortalama: 5
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 2016 yılından itibaren yeni kimlikler değişime ve dağıtılmaya başlandı. Peki, yeni kimlik ne zaman alınabilecek ve nasıl alınabilecek detaylarıyla açıklıyoruz.

Yeni Kimlikler Ne Zaman Dağıtılacak

kimlik-pasaportYeni kimlik kartları 2008 senesinden beri AR-GE çalışmaları sonucunda vatandaşlara dağıtılıp kullanılabilir hale gelmesiyle beraber dağıtıma başlıyor. Bolu ilinde yapılan test çalışmalarının ardından tüm ülke çapında kullanılabilir şekilde hazır hale getirildi.

Yeni kimlik kartı iller bazında program dahilinde 14 Mart 2016 itibariyle dağıtıma başlandı. Yeni kimliklerin dağıtımı il olarak Kırıkkale olduğu açıklandı.

Yeni kimlikler pasaport yerinede kullanılabilecek.

Yeni Kimlik Başvurusu

Yeni kimliklerin başvurusu için dağıtımı başlanan illerde ilçe nüfus müdürlüklerine veya il nüfus müdürlüklerine giderek veya internetten randevu sistemi yeni kimlik başvurularını yaparak alınabilecek. Telefon ile randevu almak için Alo 199 numaralı hattı aramanız yeterlidir.

Ayrıca, nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı, yatalak gibi vatandaşların başvuruları ise Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacaktır.

Adım Adım Yeni Kimlik Başvurusu

Yeni Kimlik Fiyatları

Yeni kimliklerin fiyatıda açıklandı. Büyük tartışmalara da söz konusu olan kimlik ücreti 15 TL olduğu açıklandı.

Diğer ücretlendirme türleri şu şekilde;

 • Kanuni surede bildirimi yapılmayan doğum nedeniyle kimlik çıkarılması için 15 TL,
 • Değişim sebebiyle kimlik kartı değişim ücreti 15 TL,
 • Kimlik kartı kaybetme ücreti (Kayıp Kimlik Ücreti) 50 TL

olarak açıklandı.

Yeni T.C. Kimlik Kartı Özellikleri

 1. T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.
 2. T.C Kimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir.
 3. T.C. Kimlik Kartı, vatandaşın rahatlıkla taşımasına ve kullanmasına olanak verecek şekilde, kimlik kartları için belirlenen uluslarası standartlara uygun olacak şekilde, standart bir akıllı kart boyutlarındadır.
 4. yeni-kimlik-kartlari-nerelerde-kullanilacakT.C. Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesine imkan verir ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini ve değiştirilmesini olanaksız hale getirir.
 5. T.C. Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin önyüzünde ve arkayüzünde bulundurması ile kolay, hızlı ve güvenli görsel kullanım sağlamaktadır.
 6. T.C. Kimlik Kartı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan (elektronik) sağlanan hizmetlerin kullanımı sırasında, vatandaşlar için kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır.
 7. T.C. Kimlik Kartı, standart bir akıllı kartın sunduğu bütün güvenlik özelliklerini desteklemektedir. Kart içerisinde yer alacak elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacaktır.
 8. T.C. Kimlik Kartı, sahibinin doğrulanmasını Parmak vektörü veya PIN yardımıyla gerçekleştirir.
 9. T.C. Kimlik Kartı önyüzünde ve arkayüzünde yer alan bölgeler ve bölgeler içerisindeki bilgiler, Avrupa Birliği tarafından belirlenen DS/CEN/TS 15480-1 standardına uygun olarak geliştirilmiştir.
 10. T.C. Kimlik Kartı, fiziksel özellikleri olarak ISO/IEC 7810 ve ISO/IEC 7816’yı desteklemektedir.
 11. T.C. Kimlik Kartı, dayanıklılık ve diğer test yöntemleri ve kriterleri olarak DS/CEN/TS 15480-1’i ve ISO/IEC 10373-1’i desteklemektedir.
 12. T.C. Kimlik Kartı, ilk olarak sağlık ve sosyal güvenlik kurumu uygulamalarında kullanılmaktadır. Vatandaşların, provizyon işlemleri sırasında nüfus cüzdanları yerine T.C. Kimlik Kartlarını kullanması suretiyle, muayene kayıtları açılacaktır. Muayene sonucunda elektronik olarak girilen reçetelerin, yine T.C. Kimlik Kartı kullanılarak eczanelerden temin edilmesi sağlanacaktır.

E-Kimlik Randevu

E-kimlik randevu ve e-kimlik çıkarma sayfaları açıklandı. Kimlik çıkarmak için internetten randevu sistemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden açıldı.

Yeni Kimliklerle İlgili Aradığınıza Cevap Bulabileceğiniz Sorular

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNU KİM YAPAR?

On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

HANGİ BİOMETRİK VERİLER ALINIR?

Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.

KİMLİK KARTINDA KULLANILACAK OLAN FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

KİMLİK KARTINDA RENKLİ FOTOKOPİ FOTOĞRAF KULLANILABİLİR Mİ?

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF BULUNDURMA YAŞI KAÇTIR?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

KİMLİK KARTININ BEDELİ NE KADARDIR?

2016 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

KAYIP VEYA DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

NÜFUS CÜZDANI VE YERLEŞİM YERİ ADRESİ OLMAMASI HALİNDE KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.

KİMLİĞİ KANITLAYACAK BELGE İBRAZ EDEMEYEN ERGİNLERE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAYANLARIN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAYANLARIN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvurması gerekmektedir.

KİMLİK KARTI TESLİM EDİLİNCEYE KADAR KİMLİĞİ İSPATLAMAYA YARAYACAK HANGİ BELGE KULLANILIR?

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL TAKİP EDİLİR?

Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

KİMLİK KARTI NEREYE TESLİM EDİLİR?

Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

PIN DEĞİŞTİRME VE KART KONTROL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

KİMLİK KARTININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır.

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN KİMLİK KARTI ALINABİLİR Mİ?

Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN KİMLİK KARTLARI KİME TESLİM EDİLİR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLERİN KİMLİK KARTLARI KİME TESLİM EDİLİR?

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı muvafakatı ile belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.

YURT İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN KİMLİK KARTLARINA NASIL İŞLEM YAPILIR?

Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir.

BULUNAN KİMLİK KARTLARI İÇİN NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR İLE İLGİLİ NASIL İŞLEM YAPILIR?

Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Genel Müdürlükçe geçersiz hale getirilir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARDA NASIL İŞLEM YAPILIR?

Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tüm detaylarıyla yeni kimlik hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Her güncel bilgi sayfamızda yer alacaktır. Bizi takip ediniz…

Bir önceki yazımız olan Saatler Ne Zaman Geri Alınacak 2015 başlıklı makalemizde 2015 kış saati, kış saati uygulaması ve kış saati uygulaması 2015 hakkında bilgiler verilmektedir.

yeni kimlik kartı başvuru, yeni kimlik kartı özellikleri

Yorumlar

23 YORUMLAR

 1. HER ŞEYE SİGARA ZEHRİNE BİLE PARA VERENLER 10 YILLIK 15 TL Yİ VEREMEZ ŞİMDİ …. HERŞEYE MUHALEFET OLMASANIZ OLMAZ … 70000000000000X15 OLSA NE OLACAK BEDAVACI ZİHNİYET İŞBAŞINDA … GÜNLÜK 5X30 SİGARAYA VERENLEREDE YAZIK

  • Ben sigara içmek istiyorum parasını cebimden verip içiyorum bu kimseyi ilgilendirmez. Ama ben şuan ki kimliğimden memnunum gayet sorunsuz kullanıyorum değiştirmemi mecbur kılıyorsan parasınıda sen verceksin arkadaş. abuk subuk konuşmayın. ben yaptım değiştiroyum deyip milletten para isteyemezsin. a… a…’ı kadar vergi alıyorlar zaten, vergi bunu karşılamıcaksa neyi karşılıcak ? biriside aşağıda mal mal devlet onu yapıyo bunu yapıyo yazmış. Lan salak zaten görevi o, o söylediklerini yapsın diye orada onlar. bu iş için maaş alıyolar. Sanki iyilik yapıylarmış gibi konuşuyo birde. Söylediklerinin hepsini biz yapıyoruz verdiğimiz vergilerle.

  • kesin akp yandaşlarından biri girmiştir bu işe yazarkasa pos cıhazı gibi arac muayene özelleştirmeleri gibi yol hızlı tren ıhalelerı gı yolsuzuklarla dolu ********** hala oy veren ahmaklar var

 2. Bir şeye de karşı çıkmasanız olmaz. pasaport almaya kalkınca 250 tl yi paşa paşa yatırıp haftalarca çıkmasını beklerken ağzınızı açmıyorsunuz bir kimliğe 15 lira vermek mi ağır geldi

  • walla sen nerde yaşıyon bilmiyom.dewlet ailelere yaşlı bakım parası weriyo tarıma haywancılığa teşwik için para weriyo şehirden köye kadar ambulans we doktor gönderip muayenesini yaptırıyo özel banyo getiriyolar onda yaşlıları yıkıyolar yaşlılara haftalık alt bezi dağıtıyo.daha cok war bunların maliyeti bile yeterde artar.sen kimliğe 15 lira weremiyon ama cebinde en az bin tllk tlfn wardır arabanda ewinde wardır.walla ben hiç görmedim kimsenn kimseye beleş werdiğini.şuanda işsizim 900 tl işsizlik alyom sigrtdan yaralanıyom.siz çalışıp kazanmayın bakalım kim yardım edecek size enfazla 3 gün sonrası.yukardaki yazdıklarım hep doğru şeyler.ya siz en iyisi chpye werin oyunuzuda sonra görün bakalm

   • ne alakası var chp le ak ta götürüyor kaç milyon aç isnan var biliyormsun türkiyede ev yok iş yok evde pişecek aş yok kuru ekmek bile yok ama başatakiler diyor yabancı ülkere fettullah gülenin okullarını kapatın biz size yenisin yapalım vergi veriyoruz herşey yapıyoruz kendi vatandaşını bir faydası dokunmuyor ama başkasına olmadık şeyler yapıyor kardeşim iş yok güç yok kimse bana neden yardım etmiyor

   • ya mustafa ben 35 sene calistim vergimi ödedim emekli oldun dediler 1100 tl verdiler. sen calismadan 900 tl aliyorsun tabiki ak nin yalakasida olursun g… yalayicisida kendinizi böyle ucuz seyler icin satmayin.calisip hakkinizi arayinda erkekliginizi görelim.varsa….

  • walla sen nerde yaşıyon bilmiyom.dewlet ailelere yaşlı bakım parası weriyo tarıma haywancılığa teşwik için para weriyo şehirden köye kadar ambulans we doktor gönderip muayenesini yaptırıyo özel banyo getiriyolar onda yaşlıları yıkıyolar yaşlılara haftalık alt bezi dağıtıyo.daha cok war bunların maliyeti bile yeterde artar.sen kimliğe 15 lira weremiyon ama cebinde en az bin tllk tlfn wardır arabanda ewinde wardır.walla ben hiç görmedim kimsenn kimseye beleş werdiğini.şuanda işsizim 900 tl işsizlik alyom sigrtdan yaralanıyom.siz çalışıp kazanmayın bakalım kim yardım edecek size enfazla 3 gün sonrası.yukardaki yazdıklarım hep doğru şeyler.ya siz en iyisi chpye werin oyunuzuda sonra görün bakalm.sen patronunda zam isteyince zam yapıyomu yapmıyo yaptığıda nekadar.dewlet maaş şu kadar olsun dyo işweren kabul etmiyo kapatırm fabrikayı daha iyi dyo

   • biz TÜRKİYEDE yaşıyoruz syn mustafa sen iyiki 900 tl işsizlik maaşı alıyormuşsun tuzun kuru çöplükten ekmek parçası toplayıp evine götüren aileler var hal böyle iken suriyeden gelen 2,5 milyon vatandaşa ihtiyaçları görüldüğü gibi fert başına 400 tl maaş veridiği söyleniyor.önce vatan evlatları sonra dışarı.fakat bunlara T.C kimliği verilip oy alınacak yırtık ayakkabılı vatandaş kimin umurunda.sana verilen o parada benden kesilen vergidir haram olsun sana.satılmayan yer çalınmıyan para kalmadı bu memlekette.

   • Mustafa sen ne iş yaparsın… 40 sene bu devlete vergi verdim anımsanmayacak kadar..İhracaat yapıyordum yanımda 150 işçi çalışıyordu.. bunlar benim gibi 30 fabrikayı batırdılar… haftalık 40lık konteyner bazında tekstil örme işi kuzey afraka devletlerine kumaş gönderiyordum.. ama bu hükümet bizi batırdı..cebimde emekli olmak için Bağkur parasını zar zor verebildim..1 kuruş devlete borcum yok..ama devletin bana 3 seneden beri verdiği maaş sadece 080 tl ..terbiyesizlik yapma ..akıllı ol..emeklisine maaş veremeyen hükümeti bu yaptı bunu yaptı gibi laflar üretme..SEN NE İŞ YAPTIN ANLAT ..anlatki verdiğin vergiler kaçak sarayamı gidiyor..yoksa bardaklaramı…Allah belalarını versin vede bunları tutanların…

 3. pasaport ayrı bır şey kımlık ayrı bırsey herseye zatan vergı verıyoruz bıde bunamı yenı kımlık uygulamasına gecıs adı altında vergımı verıcez şu hükümetı savunan asgarı ucretle ay sonunun zor getıren sığırlara sozum işçiye emeklıye %3.5 zam manavda yandaşalara benzeyen hıyara %35 zam verıyor neden bahsedıyon be aptal zaten bızden bı dunya vergı alıyor bır seyıde vatandasa jest gecsın tabı neden jest gecsınkı nasılsa kendı cebıne gırecek olan para ondan ödün verırmı sende hala bu hukumetı savun

 4. Mustafa o dediklerin zaten devlet yapısında bulunan Şeyler yani önceden de vardı sonra da olacak o koylere doktor Gönderme vesaire, sen önce Türkçe’yi düzgün kullanmayı Öğren ondan sonra buradakilere düzgün Türkçe’nle birşeyler anlatmaya çalış. W değil V

 5. devlet memuruyum.her ay 1800tl vergi maaşımdan kesiliyor ve bu oran her ay artarak devam ediyornormal bir devlet memurunun maaşı kadar olan bu vergi kesintisi ile birilerini beslemek zorundamıyım.

 6. bir şişe rakı olmuş 70 lira 1 gecede tüketir çoluğunun çocuğunun rızkını harcar kimlik 15 lira çok gelir.

  • tamam kardeş kimliğe 15 verelimde…..gerçekten bu emeklilerin durumu ve özellikle….rakının durumu çok yanlış…..bence günümüzde..emekli maaşları iyileştirl meli…..rakı da …yetmişlik…15….yanında 35..likte badava olmalı…

  • al bir mal daha içki içen kaç kişi mal beni neden içki içenle kıyaslıyorsunda çoluk çocuğunu nasıl geçindirecek diye eleştirmiyorsun mandofon malı sın sen anladınmı allahın berduşu ,sana bu hakareti bilinçli olarak yaptım çünkü senin aklında hep içmekte ve sarhoşsunda ondan .

 7. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Sitenizde verdiğiniz haberleri merakla takip edeceğim.(Lütfen eğer bu site siyasi bir site değilse karşılıklı birbirlerine hakaret eden kişilerin yorumlarını yayınlamayın lütfen)

 8. Yalınayak,başaçık,üzerinde lime,lime olmuş giysilerle,parklarda,oto mezarlıklarında,v.b yerlerde gecelerini geçiren,çöp bidonlarında azık arayan o kadar çok vatandaşımız var’ki onlar için 15 TL.ninne kadar değerli olduğunu,sarayda yaşıyan ve onlara çanak tutan zat’ı muhteremler!!!! bilmezler.Görselerde gülüp geçerler.Öyle bir ortamda yaşıyoruz’ki;Bizler ne söylesek,ne yazsak nafile.Ben 78 yaşındayım.Geldim,gidiyorum.Sözüm,örümcek kafalı,beyinleri yıkanmış yalaka gençleredir.BU VATAN SİZLERE EMANET

YORUM YAPMAK İSTER MİSİNİZ?